انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

زلزله بوشهر

به خشنودی اهورامزدا

 

بـنـی آدم اعضـای یــک پیـکــرند      کــه در آفرینش ز یـک گــوهــرنــد

چـو عضــوی به درد آورد روزگـــار      دگــر عضــوهـا را نـمـــانــد قـــرار

تــو کـز محنت دیگران بـی غمــی     نشــاید کـه نـامــت نـهـنــد آدمــی


در پی وقوع زمین لرزه درشهرستان کاکی استان بوشهر، بسیاری از هم میهنانمان بی خانمان و گروهی نیز داغدار عزیزان ازدست رفته شان گشتند. بدین وسیله انجمن موبدان تهران به نمایندگی از جامعه موبدان و موبدیاران (روحانیون زرتشتی) ایران، همدردی خود را با زلزله زدگان این زلزله و همه هموطنان ابراز می دارد.

زلزله بوشهر

زلزله بوشهر

زلزله بوشهر

از درگاه اهورامزدای پاک خواهانیم که درگذشتگان این حادثه آمرزیده و گروسمانی نشین باشند و برای بازماندگان آنان نیز شکیبایی و بردباری را از پیشگاه یگانه پروردگار پاک خواهانیم.
از همه همکیشان و دیگر هموطنان خواهانیم که با همه امکانات و توان به یاری آسیب دیدگان بشتابند و از درد و رنج هموطنانمان بکاهند.

زلزله بوشهر

زلزله بوشهر

زلزله بوشهر

انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate