انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
انجمن موبدان تهران با درود به روان و فروهر اشوزرتشت و همه موبدان و بخردان و دین داران و دین یاران در درازای تاریخ پرافتخار جامعه بهدینان که از نثار جان و مال خویش هیچگونه کوتاهی نکردند و این دین اهورایی و باورهای راستین زندگی ساز که موجب فخر ایران و جهان است را پاسداری کرده و به نسل امروز رسانیده اند. هدف از تشکیل انجمن مگان یا موبدان یا مگ بدان از بدو تاسیس اداره امور مینوی (دینی وفرهنگی) جامعه زرتشتیان بوده است، تا باورهای گاهانی با زبانی ساده و همه فهم به میان مردم رفته، دین داری و دین یاری افزون گشته و اندیشه و گفتار و کردارنیک و اشویی گسترش یابد و از دین سازی و دین بازی جلوگیری گردد. امید است که ما موبدان و موبدزادگان و موبدیاران نیز که بر اساس عرف و قانون و اساسنامه ادامه دهندگان راه نیاکانی می باشیم، بتوانیم با یاری خداوند، این دین اهورایی را از روی شناخت دقیق و با گذشت و فداکاری، هرچه پربارتر به آیندگان بسپاریم.
انتخابات دوره جدید انجمن موبدان تهران در سال 1383 به انجام رسید، ولی به علت بیماری و سپس درگذشت سرنشین فرهیخته آن، روانشاد موبد دکتر جهانگیر اشیدری که روانش شادباد. اعضای انجمن موبدان تهران بر اساس اساسنامه و قانون از بین خود، موبد دکتر اردشیر خورشیدیان را به عنوان رییس و موبد کیخسرو مزدیسنی به عنوان معاون و آقای بهروز فیروزبخت در سمت دبیر و آقای سهراب هنگامی را در سمت خزانه دار و موبد مهربان فیروزگری و جناب آقای نیکنام و جناب آقای بهرام بهی کیش به عنوان اعضای اصلی، و موبد پدرام سروش پور به عنوان بازرس شرکت، به وزارت کشور معرفی شدند، تا اینکه در امرداد ماه 1384 پروانه کنکاش صادر و این گروه خدمتگزار دین و فرهنگ زرتشتی، کار خود را بطور رسمی آغاز نمودند، و اهورامزدا را سپاس که دست در دست یکدیگر، پرتوان و امیدوار در راه انجام رسالت تاریخی خویش که دین و فرهنگ به عهده مان گزارده است، از هیچ کوششی فروگزار نه کرده ایم و با یاری اهورامزدا نه خواهیم کرد.
انجمن موبدان تهران که تنها ارگان رسمی و قانونی اداره کننده بخش مینوی (دینی وفرهنگی) جامعه زرتشتیان ایران بوده بر اساس عرف و اساسنامه و قانون وظیفه دارد که در افزایش دین داری و دین یاری در بین بهدینان به ویژه جوانان کوشا بوده، از ایجاد هرگونه اشموغی با تمام توان بخردانه جلوگیری نماید. بدین وسیله شمه ای از کار کرد خویش را که با همیاری همه اعضای انجمن موبدان تهران و بازرس محترم و بسیاری از فرزانگان دین دار و دین یار و کمک مادی خیراندیشان بزرگ جامعه به ویژه خانواده زرتشتی بدست آمده است به آگاهی می رساند :
1. تدوین برنامه دقیق کاری و تصویب آن در هییت مدیره، در نخستین روزهای تشکیل دوره جدید انجمن موبدان تهران . (که درنخستین پیک انجمن به چاپ رسید و پیگیر آن هستیم.)
2. تشکیل جلسات رسمی هفتگی در روزهای یکشنبه (مگردرموارد استثنایی) که کوشش می شود که به تمام پرسش ها و نامه ها و تقاضاهایی که می رسد پاسخگو بوده و دیدگاه انجمن موبدان را که مورد پذیرش کلیه بهدینان و همه ارگان های رسمی کشور است و توسط موبدان و موبدیاران سراسرکشور لازم الاجرا میباشد، را با مهر انجمن موبدان تهران، رسما اعلام دارد.
3. دبیرخانه انجمن موبدان بطور بسیار مرتب و منظم به کوشش دبیر انجمن سازماندهی شد. در سال 1384 به 196 نامه و در سال 1385 به 166 نامه پاسخ رسمی داده شده است. که در بایگانی انجمن موبدان تهران موجود است و تعدادی نامه نیز رسیده که چون احتیاج به بحث و توضیح داشته ، با دعوت پرسشگر به طورحضوری پاسخ داده شده است.
4. کوشش در ایجاد استانداردهای مناسب در اجرای مراسم و آیینهای دینی و مذهبی با مشورت با همه موبدان و موبدیاران سراسر کشور و هماهنگ و یکنواخت کردن ایشان. که با تشکیل نخستین همایش بزرگ موبدان و موبدیاران سراسر کشور که از حدود هشت ماه پیش از تشکیل همایش بر روی آن کار شده بود این مهم به انجام رسید و در بخش پایانی کتاب یادبود همایش در اختیار همه موبدان و موبدیاران و انجمن ها قرار گرفت،که امیدواریم مورد استفاده قرارگیرد و با اشویی عمل شود.
5. پاسخ به پرسش های دینی و مذهبی بهدینان و محققین و پژوهشگران و سازمان های رسمی کشور از قبیل رادیو و تلویزیون و روزنامه های رسمی کشور و علاقه مندان به دین و فرهنگ نیاکانی، این امر خوشبختانه پس از برگزیده شدن پاسخگوی رسمی دینی در محل آتشکده تهران، سرکار خانم مرادپور که براستی یاری رسان میباشند، ازدو روز در هفته به یک روز در ماه کاهش یافت.
6. تقریبا هر دو ماه یکبار فیلم برداران برای تهیه گزارش به کنکاش مراجعه میکنند.که بخشی از آن مصاحبه ها را در گاه هایی که خود صلاح میدانند، پخش میکنند. حتی از رادیو بی بی سی و آسوشیتد پرس و شبکه های جهانی نیز در این مدت خبرنگارانی داشته و پاسخگو بوده ایم.
7. تدوین آیین نامه داخلی و تصویب آن در مجمع عمومی گذشته.
8. تقریبا هر دو ماه یکبار از یکی از ارگان های رسمی کشور مانند گفتگوی ادیان، دانشگاه ها، و دیگر هم میهنان اقلیت دینی دعوت داریم که کوشش شده که حداقل یکی از هموندان با لباس مقدس موبدی شرکت کرده و در برخی موارد با سخنرانی یا شرکت در جلسات میزگرد و فرستادن پیامی فشرده حضور فعال جامعه زرتشتیان ایران را اعلام داریم.
9. برگزاری واج یشت گاهانبارکه از پاسی مانده به بامداد روز نخست چهره، با یسناخوانی توسط هموندان فیروزگری و سروش پور در محل آتشکده تهران آغاز و در بامداد آغاز چهره توسط موبدان و موبدیاران معمولا با زوتی هموند نیکنام و مدیریت هموند سهراب هنگامی به انجام میرسد. (مدیریت سابق این همایش مذهبی با هموند بهی کیش بود که بدینوسیله از ایشان سپاسگزاری می نماییم.)
10. یکی از مهمترین وظیفه انجمن موبدان آموزش باورهای دین و اوستا و خط دین دبیره و آیین ها و مراسم زرتشتی به موبدزادگان و بهدینانی که مایل به انتخاب موبدیاری هستند، می باشد. در راستای این هدف سپندینه، در این مدت، سه نفر از موبدزادگان، آقایان دکتر رستم وحیدی و دکتر تورج خدابخشی و مهندس جمشید موبد بهمن جمشیدی که آزمون های لازم را گذرانیده و به درجه موبدی رسیده بودند، «نوزوت » نمودیم. و آقایان کامران لریان و هومن فروهری و مهربان پولادیان، فرهنگ ضیاء طبری و اردشیر بهمردی نیز که آزمون موبدیاری را طی کرده و به درجه یاری رسانان به پاسداری از دین و فرهنگ زرتشتی رسیده بودند، به دریافت مدرک موبدیاری مفتخر گردیدند.
امیدواریم که این افراد تحصیل کرده، فرهیخته، دین دار و دین یار، بتوانند بیش از پیش در خدمت دین و فرهنگ زرتشتی بوده و در اجرای درست مراسم و پیشرفت امور مینوی جامعه بهدینان، در چهارچوب اساسنامه و قانون و تعهدی که به انجمن موبدان تهران داده اند، بیش از پیش یاری رسان باشند.
11. ادامه کلاسهای دینی و فرهنگی انجمن موبدان تهران که با بودجه موبد ارباب مهربان و خانواده زرتشتی در محل دبیرخانه انجمن موبدان تشکیل می شود که خوشبختانه در سال تحصیلی 85-86 استقبال بسیار خوبی بهدینان از آن به عمل آوردند و امیدواریم که این شور و علاقه ادامه داشته باشد و انجمن موبدان بتواند بیش از پیش در شناخت و گسترش راستی ها، در جهت ارتقاء سطح دانش دین و فرهنگ در بین بهدینان پیروز گردد.
12. خوشبختانه با کوشش برخی ازفرهیختگان جوان توانستیم که پیک انجمن موبدان را به چاپ برسانیم.
13. اجازه به نشست سایت یتااهو به سرپرستی دکتر بهرام پرتوی در انجمن موبدان تهران که بطور مستقل بکار خود ادامه میدهند، به شرطی که از چهارچوب اساسنامه کنکاش و قانون خارج نشوند، تنها تا هر زمان که کنکاش تشخیص دهد به فعالیت فرهنگی خویش ادامه خواهند داد.
14. تشکیل سایت انجمن موبدان تهران به سرپرستی موبدزاده فرهیخته مهندس رامین شهزادی.
15. پذیرش مسئولیت مینوی برگزاری دو جشن بزرگ اردیبهشت گان و آذرگان با یاری گرامی انجمن زرتشتیان تهران.
16. پیگیری در به انجام رسیدن مسابقه « آنچه من ازگاتاها آموختم» که نفرات نخست تا سوم از29 ارسال کنندگان مقاله، آقایان مهندس رامین شهزادی، خانم دکتر راشین جهانگیری و داریوش یلزاده و مهندس آرش خورشیدیان در جشن آذرگان پارسال موفق به دریافت جوایز خود شدند.
17. تشکیل چهار گروه یاری رسان: «سنت ها و آیین های زرتشتی» به سرپرستی سرکارخانم دکتر فرزانه گشتاسب. «کتاب وکتابخانه» به سرپرستی سرکار خانم پروین بامسیان، «هنر» به سرپرستی جناب آقای موبد دکتر تورج خدابخشی، «زیارتگاه ها» به سرپرستی سرکار خانم میترا مرادپور، که همگی تحت مدیریت بازرس انجمن (آقای مهندس موبد پدرام سروش پور) و ریاست انجمن موبدان تهران در چهارچوب اساسنامه و قانون مشغول به کار می باشند. که خوشبختانه این بهدینان پرشور با عشق و علاقه وصف ناپذیر، مشغول به کار می باشند. و امید زیادی داریم که حاصل کار ایشان نتایجی بسیار پربار و افتخارآمیز به بارآورد. به امید خدا.
18. کار دیگری که با همت وپشتکار همه اعضاء و بازرس کنکاش و یاری انجمن زرتشتیان یزد و مدیریت آقای موبد مهندس فریبرز شهزادی توانستیم به انجام برسانیم، گشایش نخستین دوره آموزش دین و فرهنگ انجمن موبدان تهران در شهرستان یزد بود که با استقبال بسیار زیادی مواجه شد و امید داریم و مطمئن هستیم که نتایج پرباری، به امید خدا به بارخواهد آورد.
بی تردید اگر کمک و یاری همه اعضاء و بازرس انجمن موبدان تهران و یاری دیگر بهدینان فرهیخته از منشی انجمن سرکار خانم شهناز مهربانی(سرداری) و آقایان دکتر مهراب وحیدی و مهندس رامین شهزادی گرفته تا بسیاری از فرهیختگان دین دار و دین یار دیگر نبود با این بودجه کم و کار و مسئولیت زیادی که هرکدام ازاعضاء دارند، نمی توانستیم به این نتایج بزرگ برسیم.
در اینجا لازم می دانیم که از یاری بی دریغ جناب آقای موبد ارباب مهربان و خانواده زرتشتی که همیشه چه از نظر مادی و چه از نظر مینوی این انجمن را رهنمون بوده اند و از جناب آقای کورش نیکنام، گرامی نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، که بخشی از بودجه وزارت محترم کشور را در اختیار این انجمن قرار داده اند. کمال سپاسگزاری خود را اعلام داریم.
وظیفه انجمن موبدان تهران بر پایه عرف و اساسنامه و قانون بسیار سنگین و نیاز به یاری مادی و مینوی بسیاردارد. از همه افراد جامعه به ظاهر کوچک و به معنی بزرگ زرتشتیان به ویژه موبدان و موبدیاران و موبدزادگان و همه بهدینان دین دار و دین یار:
بر همه بهدینان است که در حد توان این انجمن را یاری رسان باشند. درست است که وظیفه اصلی پاسداری از دین و فرهنگ زرتشتی بر اساس تاریخ و عرف و قانون به عهده موبدان و انجمن موبدان بوده و می باشد، ولی تاریخ نشان می دهد که اگر یاری دیگر بهدینان دین دار و دین یارنبود، هرگز موبدان به تنهایی نمی توانستند از این امتحان بزرگ اهورایی پیروز بیرون آیند.
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate