انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

ایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

انجمن موبدان تهران در پی باخبر شدن از درگذشت روانشاد موبد ارباب مهربان زرتشتی ، نیک اندیش، دهشمند ، فرهیخته و موبد بزرگ زرتشتیان جهان، آمرزش روان را از درگاه اهورامزدای پاک برای آن بهشتی روان آرزو مند است و برای خانواده، بستگان، جامعه زرتشتیان ایران و جهان شکیبایی و بردباری را خواهان است.

موبد مهربان زرتشتی همواره در کارهای نیک پیش قدم بوده اند و با دهش های بی شمار خود برای سازندگی، آبادانی و بهبود زندگانی مادی و مینوی زرتشتیان ایران و جای جای جهان کوشش می نمودند. بناهای بسیاری از دهش ایشان ساخته و یا بازسازی گشتند و آن نیک مرد همواره پشت گرمی و دلگرمی انجمن های زرتشتی در سراسر جهان بوده اند.

ایشان با دهش های مالی و مینوی خود انجمن موبدان را در پیشبرد دین و آیین راهنما و راه گشا بوده اند و خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتی، سرای سالمندان، بازسازی پرورشگاه ماركار یزد، كلاس‌های دینی، تالار مركز برادران زرتشتی در لندن، خانه دولت کرج، پذیرشگاه زرتشتیان در اصفهان ، تالار نیایش زرتشتیان در آمریكا، و... همه از دهش‌های این خیراندیش والا مقام جان گرفته اند .

برای ایشان که به معنای واقعی نماد پیروی از اندیشه، گفتار و کردار نیک بودند گروسمان نشینی را خواهانیم ، نام و یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

از درگاه اهورامزدا آرمان داریم که بازماندگان آن شاد روان نیز در جهان دیر زیوند، شاد زیوند، تا زیوند به کامه زیوند

گیتی شان باد به کامه تن - مینویشان باد به کامه روان

انجمن موبدان تهران

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate