انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان به نمایندگی از زرتشتیان در همایش سه روزه « همایش بین المللی روزجهانی فلسفه » به سخنرانی پرداخت. این سخنرانی در سی ام آبانماه، اول و دوم آذرماه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برپا بود. در ادامه متن سخنرانی موبد خورشیدیان را می خوانید:

• فلسفه: علم دستیابی به حقایق اشیاء و شناختن نفس انسان وکسب بصیرت درتعیین مقاصد اوست. عالم به فلسفه را فیلسوف(Philosopher) می نامند.
• فلسفه را عشق به حکمت و فیلسوف را عاشق حکمت می دانند.
• فلسفه، معرفت نظری است،گرچه برخی ازشاخه های آن مانند اخلاق و سیاست مشتمل برمباحث عملی نیز می باشد.
• هرچند که تاحدود دویست، سیصد سال پیش فلاسفه در همه امور مادی و معنوی جهان اظهار نظرمی کردند و تفاوتی ما بین دانشمند و فیلسوف به مفهوم امروزی نبود. ولی امروزه این دو بخش از یکدیگرکاملا جدا شده است. دانشمندان ...

3748 سال پیش پیامبرمان «اشوزرتشت» درکوه «اشیدرنه»، در کنار دریاچه «چیچست» پس از ده سال درون نگری درسن سی سالگی ازسوی اهورامزدا به پیامبری برگزیده شد و با کتاب «گات ها» که کتاب آسمانی زرتشتیان است به میان مردم باز گشت.

کتابی که دربرگیرنده حقایق بسیاری است که پیامبر ایرانی با کشف وشهود به آنها دست یافته بود و طریقت انسانی زیستن را آموزش می دهد. نخستین کسی که دین او را پذیرفت «میدیوماه» پسرعمویش بود و آرام آرام تعدادی دیگر از مردم پیرو او شدند.

باورهای اهورایی پیامبر ، که یکتا پرستی ، برابری و احترام به حقوق همه انسان ها و پاک نگه داشتن محیط زیست و خدمت به خلق و نیکی و راستی را می آموخت ، با مخالفت شدید کوی ها (پادشاهان کیانی آن زمان) و...

چندی پیش، گروه ورزشي ورهرام در نامه‌اي به انجمن موبدان دیدگاه ما را درباره نام‌گذاري روزي در گاهشمار ايراني- زرتشتي به نام روز ورزش و پرورش اندام، خواستار بود، از آن جا که پاسخ این نامه برای همه همکیشان است آن را در ادامه می آوریم:

می دانیم از دوران باستان، ایرانیان برای ورزش بسیار اهمیت قائل بودند و مدارک تاریخی نشان می دهد دست کم از چهارهزار سال پیش در این سرزمین اهورایی، «زورخانه» به عنوان مکانی برای فراگیری ورزش های رزمی، فرهنگ پهلوانی، اخلاق و انسانیت درمحله ها بر پابوده است و گود زورخانه به شکل شش گوشه ساخته می شده که با انسانی که کوشش دارد به مقام پارسایی و پهلوانی برسد، نماد هفت امشاسپند را در ذهن بیننده القاء کند.

پس از اسلام، ابزارهای موجود درآن ازحالت رزمی درآمده و...

آغاز سال نو تحصیلی را به شما دانش آموزان ارجمند، همه آموزگاران، مدیران و فرهنگیان گرامی شادباش می گوییم.

امیداست سال تازه تحصیلی، سالی سرشاراز دانش درجهت افزودن به بینش درون وبرون باشد.

چهار هزار سال پیش، اشوزرتشت فرمود« سرئوتا گئوشاایش وهیشتا، اوانتا سوچا مننگها، آوَرِناتو ویچی تهیا، نَرِم خوخیایی تَنویِ»به سخنان مهین گوش فرادهید، با اندیشه روشن در آن بنگرید. سپس هر مرد و زن خود باید راه خویش را برگریند. یسنا 30 بند 2 

لازمست که دانش آموزان عزیز، به نکاتی که دربالابه آگاهی رسید وهزاران نکته دیگرکه درتاریخ چهارهزارساله وفرهنگ پربارمازرتشتیان آمده است، توجه دقیق و ویژه داشته باشید و...

 

می ستاییم تورا ای اهورامزدا، که قانون اشا رابنیاد نهادی، آبها و گیاهان را آفریدی، کل جهان و همه داده ها را نیک آفریدی.
می ستاییم یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک ، دربرابر دروغ و بدی بر می خیزند.
می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش را که همواره با منش پاک زندگی میکنند وسود رسان هستند.
بشود که از راستی جویان باشیم .
همازور بیم ، همازور هما اشوبیم . هم کرفه ، کرفه کاران بیم . دوراز ونا و وناکاران بیم . هم کرفه نیکان و وهان هفت کشورزمین بیم .

هرگز از یاد نبریم که...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate