انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

در واپسین زمان باقیمانده تا انتخابات سراسر مجلس، انجمن موبدان در نامه زیر از هیات اجرایی نظارت برانتخابات نماینده زرتشتیان در مجلس محترم شورای اسلامی ایران سراسرکشور خواستار است تا از رای دادن زرتشتیانی که از دین خارج شده و آیین هایی همچون فرقه های بهایی و مهربابایی را برگزیده اند در حوزه های انتخابی زرتشتیان جلو گیری شود. در ین نامه آمده است:

خویشکاری (وظیفه) عرفی و شرعی و قانونی انجمن موبدان تهران است که، هشدار دهد که لطفا سخت مراقب باشید که به هیچوجه زرتشتیانی که از دین خارج شده و آیین هایی همچون فرقه های بهایی و مهربابایی را برگزیده اند و از نظر شرعی و قانونی دیگر زرتشتی شناخته نشده و...

 

در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انجمن موبدان تهران در اطلاعیه زیر با بیان بی طرفی خود نسبت به نامزدهای انتخاباتی، همه زرتشتیان سراسر کشور اهورایی ایران را به پای صندوق های رای فرا می خواند. در این اطلاعیه آمده است:

بار دیگر همراه با نزدیک شدن موسم زیبای بهار ، گاه همازوری دیگری برای همه ایرانیان و به ویژه زرتشتیان فرا می رسد تا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده قانونی و سخنگوی جامعه خود را برای همراهی با دولت در رسیدن به حقوق حقه جامعه زرتشتیان، رهسپار خانه ملت کنیم. به این مناسبت ...

 

در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجمن موبدان تهران وظایف نماینده زرتشتیان در مجلس را در اطلاعیه ای به شرح زیر برشمرده است.

انجمن موبدان تهران خواستار است:

همه مردم با آگاهی به پای صندوق های رای بروند و بهترین گزینه را برای انجام وظایف زیر برگزینند. در ادامه این اطلاعیه را ...

 

جشن سده  در کوشک ورجاوند تهرانموبد دکتر اردشیر خورشیدیان (فرنشین پیشین انجمن موبدان تهران) به نمایندگی از انجمن موبدان تهران در جشن سده امسال تهران که در کوشک ورجاوند برپا شد سخنرانی نمود. متن این سخنرانی و تصاویری از جشن باشکود سده در تهران را در ادامه از دیدگان شما می گذرانیم:

به من به بخش ای اهورامزدای یکتا وبی همتا ، دانایی وتوانایی ازراه راستی و برتری بوسیله اندیشه و گفتار وکردارنیک وتسلط برنفس، برپایه مهرورزی را. ( آتش نیایش) .

با درود به فر اشوزرتشت اسپیتمان وهمه بخردان و دین باوران و دین یاوران، که در پاسداری از باورهای اهورایی و ارزش های انسانی کیش زرتشتی و فرهنگ شکوهمند ایرانی، از هیچ کوششی دریغ نکرده و نمی کنند و با از خود گذشتگی های بسیار و ...

همایش جهانی پژوهشگران آیین زرتشت  در سال 3750 پیامبری اشوزرتشتپیرو برنامه ریزی گروهی از پژوهشگران آیین زرتشتی به سرپرستی موبد دکتر اردشیر بهی، در دیبمهر و مهر روز از خورداد ماه 3750 زرتشتی برابر با (13 و 14 خورداد ماه1391) همایش جهانی «پژوهشگران آیین زرتشت» در ونکور کانادا برپا خواهد شد.

هدف از این همایش فراهم آوردن فرصتی تخصصی و علمی برای هم اندیشی و گفتگو پیرامون اندیشه های ماندگار پیامبرمان اشوزرتشت در سطح جهانی و بین المللی است. به دنبال رای زنی های پیش از برپایی این همایش،...

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate