انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

آیین واج یشت نخستین گهنبار سال، (چهره میدیوزرم گاه) در بامداد روز خور از ماه اردیبهشت برابر با دهم ماه اردیبهشت در آدریان تهران برپا شد.

در این آیین موبدان مهربان فیروزگری، پدرام سروش پور و رامین شهزادی از 4 بامداد یسناخوانی آیین واج یشت را آغاز کردند. در ادامه با برآمدن خورشید و شروع گاه هاون، موبدان خورشیدیان، لهراسب، مانکچی و مهربانی اوستای گاهانبار را زمزمه کردند که همراه با حضور پرشکوه همکیشان این آیین دینی برپا گشت. در ادامه تصاویری از این همازوری دینی و آیینی را از دیدگان شما گرامیان می گذرانیم:

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate