انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 با برپایی مجمع عمومی سالیانه انجمن موبدان تهران، انتخابات بازرس برای یک سال آینده این انجمن انجام شد. در آغاز این آیین که بامداد آدینه 6 امرداد ماه برابر با روز آبان از ماه امرداد 3750 زرتشتی در انجمن موبدان تهران برپا شد، نخست موبد رشید خورشیدیان به باشندگان خوش آمد گفته و توضیحاتی در مورد بازسازی انجمن موبدان برای کارهای جدیدی چون برپایی کلاس های دینی و فرهنگی اشاره کرد و نیز روند گزینش بازرس را شرح داد.

در پی تشکیل هیات نظارت بر این انتخابات خانم ها خرمن یزشنی و مهرانگیز شهزادی و آقایان پرویز اهورایی و مهران سپهری گزینش شدند. سپس موبد سهراب هنگامی، خزانه دار انجمن موبدان تهران، گزارش مالی یک سال گذشته انجمن موبدان تهران را بیان کرد و توسط بازرس پیشین آرش آذرگشسب تایید و بیلان به اتفاق آرا در مجمع تصویب شد.

در این نشست موبد اردشیر خورشیدیان و موبد مهربان فیروزگری نیز پیرامون برخی مسائل از مجمع و هیات مدیره پرسش نمودند که از سوی هیات مدیره به آنها پاسخ داده شد.

سپس خانم مهين بانو هنگامي، خانم گوهربانو ورهرامي و آقای فرشاد خورشيديان، برای بازرسی یک سال آینده انجمن موبدان نامزد شدند و رای گیری انجام شد. پس از شمارش آرا، آقای فرشاد خورشیدیان به عنوان بازرس اصلی و خانم گوهر بانو ورهرامی به عنوان بازرس جانشین برگزیده شدند.

در پایان نیز خانم خرمن یزشنی شعرهایی که خود سروده بودند را برای باشندگان خواندند و شور و حال دیگری به این محفل بخشیدند.

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate