انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
موبد پدرام سروش پور - عکس از رامین شهزادیانجمن موبدان تهران در پاسخ به درخواست گرامی نماینده زرتشتیان در مجلس (دکتر اسفندیار اختیاری)، موبد پدرام سروش پور را به عنوان رابط بین این انجمن و نماینده برگزیده است.
 
انجمن موبدان در نامه ای رسمی این حکم را به موبد سروش پور ابلاغ کرده، همکاری در چارچوب اساسنامه و آیین نامه انجمن موبدان تهران و قانون را خواستار است.
 

در این نامه برخی مشکلات و خواسته‌های فعلی انجمن موبدان از نماینده زرتشتیان بیان شده و از آنان خواسته شده که هر سه ماه یک بار نتیجه را به آگاهی این انجمن برسانند.
در ادامه متن این حکم و نامه ارسالی به نماینده زرتشتیان آمده است.
 
 

در انتخابات آدينه
هموندان گردش جديد انجمن موبدان برگزيده مي‌شوند
انجمن موبدان تهرانانتخابات انجمن موبدان تهران براي گزينش هموندان گردش جديد، آدينه 27 ارديبهشت ماه سال جاري برابر با زامياد روز سال 3746 ديني زرتشتي برگزار مي‌شود.
اين انتخابات ساعت 9 بامداد در دبيرخانه انجمن موبدان تهران واقع در خيابان حافظ، نرسيده به چهارراه كالج، كوچه بامشاد، پلاك 7 انجام خواهد شد. موبدان، موبدزادگان و موبدياران در اين روز هفت نفر را به عنوان هموندان اصلي و سه نفر را به عنوان جانشين افراد هيات‌مديره برخواهند گزيد. همچنين يك نفر به عنوان بازرس اصلي و يك نفر به عنوان بازرس جانشين انتخاب خواهد شد. در مجمع عمومي انجمن موبدان تهران، علاوه بر انتخاب هموندان و بازرس‌ها، بيلان مالي نيز به تصويب خواهد رسيد.
انتخابات انجمن موبدان تهران هر سه سال يكبار با باشندگي نماينده وزارت كشور برگزار مي‌شود. سرنشين دوره كنوني، موبد اردشير خورشيديان است و ديگر هموندان اين دوره؛ موبدان مهربان فيروزگري، كيخسرو مزديسني، كورش نيكنام، سهراب هنگامي، بهروز فيروزبخت و بهرام بهي‌كيش هستند. موبد پدرام سروش‌پور نيز بازرس دوره كنوني است.
همازوری، تندرستی و سربلندی زرتشتیان و سرافرازی ایران

آيين ورهرام يشت هزاره آیین ورهرام یشت هزاره از روز ورهرام و ماه اردیبهشت (19اردیبهشت3746 زرتشتی) در سراسر ایران آغاز می‌شود و تا ورهرام ایزد و خرداد ماه (18 خرداد) ادامه می‌یابد.
در این سی روز بیش از هزار بار ورهرام یشت به وسیله كسانی كه پیشتر خواندن آن را پذیرفته‌اند خوانده خواهد شد. موبدیار هومن فروهری، هماهنگ كننده این آیین، گفت: «برخی از سالخوردگان زرتشتی و انجمن زرتشتیان كرمان برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و دیگر پیشامدهای ناگوار، به برگزاری این آیین اندیشیدند و انجمن موبدان تهران نیز در پی دریافت درخواستنامه ایشان، با اجرای این آیین موافقت كرده و از آن پشتیبانی كرد.»
آرمان خواندن این باره ورهرام یشت هزاره، «همازوری، تندرستی و . . .

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate