انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
اعتراض انجمن موبدان به نوشتار روزنامه ایران روزنامه ایران در روز 14 اردیهبشت ماه در رویه 3 دربخش « دیگه چه خبر » با عنوان « تبلیغ دین زرتشت توسط شهرداری تهران » دین زرتشتی را دین غیر كتابی خواند.

انجمن موبدان تهران به عنوان تنها نهاد رسمی دینی جامعه زرتشتیان، نامه ای را برای سردبیر این روزنامه ارسال نمود و با بیان اعتراض خود خواستار انتشار این نامه در همان رویه شد و روزنامه ایران نیز در تاریخ 21 اردیبهشت ماه در رویه 5 خود این نامه را به چاپ رساند...
 
 
 

تصویر پروانه این دوره انجمن موبدان تهران

پروانه فعالیت این دوره انجمن موبدان تهران که از تاریخ 11/3/1387 تا 11/3/1390 اعتبار دارد آماده شد.

این در حالی است که 10 ماه از انتخابات این انجمن که در 27 اردیبهشت ماه 1387 برپا بود، می گذرد و امیدواریم در دوره های دیگر همکاری بهتر مسوولان را ببینیم.


بنا بر انتخابات و این پروانه...

 

جشن سده خجسته بادبه تو ای آتش اهورا داده درود و ستایش باد

از آن زمان که هوشنگ شاه پیشدادی در ستیز با ماری سیاه که می تواند نشانه ای از تاریکی و نادانی باشد آتش را کشف نمود، بی گمان انسان به بزرگترین یافته جهان دست یافت و این خود شوندی برای پیشرفت و آسایش گردید. و از آنجا که ایرانیان سرآمد سودرسانی به دیگر مردمان بوده و هستند، گرامیداشت پیدایش آتش در پنجاه شبانه روز به نوروز خویشکاری این مردم گردیده است که در شامگاه روز مهر و بهمن ماه زرتشتی برابر دهم بهمن ماه خورشیدی رسمی، در جهت گستراندن مهر و دوستی و آرامش و صلح در میان تمامی اقوام ایرانی و دیگر ملتهای دنیا، آتشی را که نماد اشا و راستی و عشق اهورایی می یاشد را برفروزند و ...

جشن آذرگاننماز به تو اي آتش، اي آفريده نيك مزدا اهورا و اي بزرگترين ايزد.

افروخته باشي در اين خانه، پيوسته افروخته باشي در اين خانه تا ديرزمان. روشن باش در اين خانه، سوزان باش در اين خانه، درخشان باش در اين خانه، فروزان باش در اين خانه تا ديرزمان، تا رستاخيز توانا، تا رستاخيز توانا و نيك.

(آتش‌نيايش)

آذر و سروش و ورهرام ايزداني هستند كه همكار ارديبهشت امشاسپند به شمار مي‌روند. از ميان همه ايزدان، آذر 

سی دی استوارم به دین زرتشتیاستوارم به دین زرتشتی، نام نخستین کار گروه هنر و موسیقی انجمن موبدان تهران است. این کار بر مبنای سروده ای با همین نام از بانو توران شهریاری (بهرامی) است.

 

ساز پایه این اثر پیانو است و سرود به صورت چهار صدایی با ریتم تنظیم شده است. این سرود در استودیو صدابرداری و ضبط دیجیتال گشته و به صورت لوح فشرده (CD) صوتی تهیه شده است.
 

«استوارم به دین زرتشتی» دارای . . .

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate