انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

با درود به فر اشوزرتشت و همه موبدان و بخردان که در درازنای تاریخ، این دین پاک اهورایی را پاسداری کرده به نسل امروز رسانیدند.


انجمن موبدان تهران نشست های پرسش و پاسخ دینی و فرهنگی ویژه موبدان، موبدیاران، آموزگاران دینی، پژوهشگران زرتشتی و همه همکیشان علاقمند را از سر می گیرد.


این نشست ها در پی بازسازی انجمن موبدان تهران، با پاسخگویی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در مکان انجمن موبدان در روزهای...

 

با برپایی مجمع عمومی سالیانه انجمن موبدان تهران، انتخابات بازرس برای یک سال آینده این انجمن انجام شد.

در آغاز این آیین که بامداد آدینه 6 امرداد ماه برابر با روز آبان از ماه امرداد 3750 زرتشتی در انجمن موبدان تهران برپا شد، نخست موبد رشید خورشیدیان به باشندگان خوش آمد گفته و توضیحاتی در مورد بازسازی انجمن موبدان برای کارهای جدیدی چون برپایی کلاس های دینی و فرهنگی اشاره کرد و نیز روند گزینش بازرس را شرح داد.


در پی تشکیل هیات نظارت بر این انتخابات ...

 

 

ساختمان انجمن موبدان تهران پس از چند ماه بازسازی، در پنجم امرداد 1391 برابر آذر ایزد و امرداد ماه 3750 با جشن خوانی و سپاس از کسانی که انجمن موبدان تهران را یاری رسان بودند، دوباره بازگشایی شد.

این آیین از ساعت ١٥ و ٣٠ دقیقه تا ١٧ و ٣٠ دقیقه برپا بود و آیین جشن خوانی از سوی موبدان اردشیر خورشیدیان و رشید خورشیدیان بر پا گردید. پس از جشن خوانی موبد رشید خورشیدیان...

 

روانشاد ارباب موبد مهربان زرتشتیایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

بدین وسیله به آگاهی همکیشان می رساند که آیین پرسه روانشاد موبد ارباب مهربان زرتشتی نیک اندیش، دهشمند ، فرهیخته و موبد بزرگ زرتشتیان جهان، از سوی انجمن موبدان تهران و همیاری انجمن زرتشتیان تهران و دیگر انجمن ها و سازمان های زرتشتی تهران در روز ...

 

 

هموندان انجمن موبدان تهران 19 ارديبهشت‌ماه برابر با ورهرام ایزد و اردیبهشت ماه به ديدار از بهرام خسروياني - خادم چندین و چند ساله آرامگاه قصر فیروزه تهران-رفتند.

در این نشست دوستانه که بامداد سه شنبه صورت گرفت، هموندان انجمن موبدان از تلاش‌هاي درازمدت خدمتگزار آرامگاه قصر فيروزه سپاسداري و برای او آرزوی تندرستی، دیرزیوی و شادزیوی کردند.


در این دیدار موبد مهربان فیروزگری، موبد کیخسرو مزدیسنی، موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، موبد رشید خورشیدیان، موبد سهراب هنگامی، موبدزاده آرش خورشیدیان و بانو سیمین نعیمی به نمایندگی از انجمن موبدان ...

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate