انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

انجمن موبدان تهران از همه انجمن ها و گروه های پاسخگوی وابسته به نهادهای زرتشتی ایران که در شهرهای زرتشتی نشین یزد، کرمان، شیراز و اصفهان پاسخ گوی بازدید کنندگان نوروزی بوده اند، سپاسگزاری می نماید و برای همه کسانی که عاشقانه و بی هیچ چشم داشت از پیروان راستین پیامبرمان اشوزرتشت سپیتمان بوده و در گسترش آیین راستی و برچیدن نادانی می کوشند بهترین ها را از درگاه اهورامزدای پاک خواهان است.

به ویژه انجمن ها و جوانان شهرهای یزد و کرمان که به دلیل شمار بسیار بازدید مسافران نوروزی از مکان های زرتشتیان در این شهرها ، نوروز سخت و پر کاری را گذرانده اند و شایسته بهترین خسته نباشیدها هستند. امیدواریم همیشه و همواره همازوری در نزد زرتشتیان پایدار و از هم ناگسستنی باشد.

در ادامه نامه سپاس انجمن موبدان به انجمن ها و جوانان شهرهای یزد و کرمان را از دیدگان شما خوانندگان گرامی می گذرانیم:

 

 

به خشنودی اهورامزدا


بدينوسيله انجمن موبدان تهران کمال سپاسگزاري خود را از انجمن محترم زرتشتيان يزد، انجمن موبدان و موبدياران استان يزد، همچنين جناب آقاي مهندس پرويز ورجاوند و تمامي همكيشاني که به هر شکل ممکن در برپايي و انجام بازديد هموطنان عزيز از محل آتش ورهرام يزد در نوروز 3750 زرتشتي مشارکت فعال داشته اند، ابراز و اعلام مي دارد و اميدوار است در سال هاي آينده نيز همچنان پربارتر و تاثيرگذار باشند.

انجمن موبدان تهران


رونوشت:
- انجمن زرتشتیان یزد
- انجمن موبدان و موبد یاران (شعبه یزد)
- مهندس پرویز ورجاوند
- تارنماهای خبری زرتشتیان

--------------------------------------------------------------

تصویر نامه

-------------------------------------------------------------


به خشنودی اهورامزدا

 

بدينوسيله انجمن موبدان تهران مراتب سپاسگزاري خود را از انجمن محترم زرتشتيان کرمان و تمامي جوانان و همكيشاني كه به هر شکل ممکن ـ در برپايي و برگزاري و انجام بازديد تمامي هموطنان کشور عزيز از محل آتش ورهرام کرمان و موزه کرمان در نوروز 3750 زرتشتي مشارکت فعال داشته اند، ابراز و اعلام مي دارد و اميدوار است در سال هاي آينده نيز همچنان پربارتر و تاثيرگذار باشند.


انجمن موبدان تهران

رونوشت:
- انجمن محترم زرتشتيان کرمان
- تارنماهای خبری زرتشتیان

--------------------------------------------------------------

تصویر نامه

-------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate